Zahrada Kinských, Praha
Zahrada Kinských, Praha
Zahrada Kinských, Praha
Zahrada Kinských, Praha
Zahrada Kinských, Praha
Zahrada Kinských, Praha
  • Parkoviště
  • Chodníky
  • Schody
  • Stupně z krajníků s přídlažbou z mozaiky 4/6 cm