Olomouc

Žulový artefakt „Obelisk Svobody“, Právnická fakulta, Olomouc