OŽIVTE S NÁMI ČESKOSLOVENSKOU TRADICI

Investujte do modernizace a rozvoje těžby kvalitních nerostů a zhodnoťte své peníze o 8,1 % ročně.

O nás

Premiot Mining & Resources

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources, patřící do investiční společnosti Premiot Group.
V roce 2021 byla realizována akvizice žulového lomu Vápenice u Sedlčan a společnosti ČESKÁ ŽULA s.r.o., která je v Evropě respektovanou značkou kvality v komplexních generálních dodávkách výrobků ze žuly. 

O PROJEKTU

Společnost ČESKÁ ŽULA s.r.o. již od roku 1992 dodává svým zákazníkům kvalitní žulové výrobky, počínaje jednoduchými dlažebními kostkami přes různé typy obrubníků a obkladů až po speciální vysokotonážní výrobky do mostních konstrukcí či monumentálních staveb.

INVESTUJTE S NÁMI

Nabízíme možnost podílet se na těžbě a zpracování této kvalitní žuly prostřednictvím dluhopisu Česká Žula Strojní I. s.r.o. 8,1/23 a Česká Žula Strojní II. s.r.o. 8,1/23. Dluhopisy jsou úročeny pevnou roční úrokovou sazbou 8,1 %. Úrokový výnos je vyplácen vždy k 15. dni každého kalendářního měsíce až do splatnosti jmenovité hodnoty.

DO ČEHO INVESTUJETE

Hlavní důraz je v počáteční fázi revitalizace kladen na výrazné posílení ušlechtilé výroby, především se zaměřením na realizaci vodních děl či historických kanalizačních objektů. Dále také na rozvoj obchodní sítě na úrovni přinejmenším středoevropského formátu, s čímž je spojeno navýšení těžby a úpravy bloků. Počítáme rovněž s investicemi do strojní techniky jak v oblasti těžby, tak vlastního zpracování.

Možností investovat jsou tisíce. Prémiových příležitostí je jen několik.

Certifikace a nejvyšší standardy kvality

Společnost ČESKÁ ŽULA s.r.o. je certifikována podle nejvyšších standardů stavebních výrobků a systémů managementu.

Zázemí silné a stabilní skupiny

Za tímto projektem stojí investiční skupina Premiot Group, jejíž vedení představují odborníci s mnohaletými zkušenostmi.

Investice do rostoucího sektoru

Geologické zásoby stavebního kameniva v ČR se počítají na miliardy tun a vystačí tedy minimálně na 100 let.

Aktuální emise dluhopisů

Dluhopis Česká Žula Strojní VI. s.r.o. 8,1/23

  • Nominální hodnota: 50 000 Kč
  • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
  • Datum emise: 1. 9. 2021
  • Výnos: 8,1 % p. a.
  • Výplata úroku: měsíčně
  • Datum splatnosti: 31. 12. 2023

Proč investovat do dluhopisů

Vysoké fixní úroky

Nabízíme nadprůměrný pevný úrok 8,1 % p. a.

Měsíční výnosy

Úroky z dluhopisů vyplácíme každý měsíc.

Předčasné splacení

Možnost předčasného splacení dluhopisu před datem řádné splatnosti.

Reálná aktiva

Investujete do reálného kapitálu a rozvoje tradičního českého řemesla.

Často kladené otázky

Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám jakýkoli dotaz zodpovíme.

Jak jsou dluhopisy zajištěny?

Dluhopisy jsou zajištěny majetkem společnosti. Od investice 1.000.000 Kč jsou navíc zajištěny směnkou mateřské společnosti Premiot Group a.s.

Jaké platím poplatky?

Investice do našich dluhopisů není spojena s žádnými vstupními, udržovacími či výstupními poplatky.

Jaká je minimální a maximální částka pro investice?

Minimální investice je s ohledem na jmenovitou hodnotu dluhopisu 50.000 Kč. Maximální výše není stanovena, mnoho investorů však využívá dodatečného zajištění směnkou, a proto volí investici minimálně 1.000.000 Kč.

Vyplatí se ještě v dnešní době investice do dluhopisů?

Investice do dluhopisů lze stále zařadit mezi nejkonzervativnější způsob investování. S ohledem na způsob financování lze tvrdit, že i korporátní dluhopisy využívané společností k investicím do reálného kapitálu jsou pro investory transparentnější.

Musím výnosy z dluhopisů danit?

V případě právnických osob ano. V případě fyzických osob odvádí srážkovou daň společnost a investor obdrží pouze čistý výnos.

Mohu své peníze dostat před splatností dluhopisu?

Ano. Existují dva způsoby. V prvním případě lze dluhopisy kdykoliv převést na třetí osobu. Navíc lze dluhopisy odprodat společnosti.

Můžeme se sejít osobně?

Ano. Schůzku si můžete sjednat ihned prostřednictvím kontaktního formulářů na našem webu.

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do dluhopisů nebo potřebujete poradit?

Nechte nám kontakt, ozveme se vám.

Kontakt

Pro investory

Česká Žula Strojní I. s.r.o.

IČO: 108 22 917

Sídlo

Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail (vztahy s investory)

Máte zájem investovat do dluhopisů nebo potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese: info@ceska-zula.cz

Obchodní oddělení

ČESKÁ ŽULA spol. s r.o. 

IČO: 472 38 518

Sídlo

Volyňská 39, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

E-mail (obchodní oddělení)

V případě zájmu o náš sortiment nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese: odbyt@cezula.cz

Upozornění k nabídce dluhopisů

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli emisní podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.